Nyckeltal/Snabbfakta

Snabbfakta 2018

Samtliga redovisade ekonomiska uppgifter är från den 31 december 2017

Brf Glädjen – en äkta och fristående bostadsrättsförening från 1936.

Belägen vid Nobeltorget i Malmö.

Fastighetsbeteckning: Glädjen 6.
Kontakt: Storhomen Förvaltning eller  ordf Joacim Lundberg
Ekonomisk förvaltare:  Storholmen Förvaltning

Medlemskap: Bostadsrätterna (bostadsratterna.se)
Antal bostadslägenheter: 28
Antal hyreslägenheter: 1
Antal hyreslokaler: 1
Antal fastigheter: 1
Parkeringsplatser: 0
Bostads-/lokalyta: 1440 kvm

Fastighetens taxeringsvärde: 12,1 miljoner
Årsintäkt: 1 355 000 kr
Årskostnad: 1 381 000 kr
Tillgångar på banken: 461 000 kr
Föreningens långfristiga lån: 4,7  miljoner kr
(3,5 årsintäkter/3261 kr per kvm/161931 kr per bostadsrätt).
Redovisnings- och värderingsprinciper: BFNAR 2012:1, K3.

Genomsnittlig årsavgift: 585 kr/kvm (exklusive nedanstående ingående kostnader i årsavgiften som erläggs efter förbrukning)
Individull mätning av förbrukning (totalt snitt per lgh: 804 kr/mån)
Genomsnittlig månadskostnad för uppvärmning: 102 kr/kvm (146970 kr)
Genomsnittlig månadskostnad för vatten: 40 kr/kvm (57838 kr)
Genomsnittlig månadskostnad för el: 64 kr/kvm (92765 kr)
Genomsnittlig månadskostnad för soptömning:  12 kr/kvm (17 788 kr)
Kostnaderna inom parentes avser fastighetens totala årsförbrukning.

Föreningens policy för underhåll och långsiktigt hållbara avgifter
Styrelsen arbetar efter en policy för långsiktigt hållbara och rättvisa avgifter och har en underhållsplan för 50-60 år framåt i tiden. Syftet med policyn är att ge en rättvisande bild av föreningens verkliga kostnader för underhåll samt att skapa ett rättvist underlag för att sätta rättvisa avgifter över tid. Justering av årsavgiften sker normalt vid varje årsskifte och motsvarar oftast prisindexökningen för att inte halka efter och behöva höja mycket och oregelbundet. Föreningens policy för underhåll och långsiktigt hållbara avgifter hittar du på sidan om vår underhållsplan.