Störningar

Bra att veta om störningar och klagomål

Goda grannars gräl

En bostadsrättsföreningen är ofta ett tvärsnitt av samhället. Vi är alla olika men ska ändå samsas om villkoren för vårt boende. Ibland kan det uppstå konflikter även om det är sällsynt här i Glädjehuset.

Det är viktigt att vi accepterar människors egenheter. Även det udda och excentriska måste få plats i vår förening. Det kan både glädja och berika vår vardag. Men om det avvikande någon gång skulle bli en belastning för andra boende i föreningen kan styrelsen vara tvingad att gripa in.

Skulle du uppleva något som störande eller besvärande så tala alltid först med grannen ifråga innan du för ärendet till styrelsen. I nästan allla fall går det att lösa om du berättar att du blir störd.
Eftersom styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön, eller som det står i bostadsrättslagen; ”ordning, sundhet och gott skick”, kan störningen i sällsynta fall bli en styrelsefråga.

Fester kan bli ett problem om de förekommer ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Men det måste vara tillåtet att ha fest någon gång emellanåt. Och hur störande det än kan vara med småbarn som har kolik eller liknande, så är det aldrig ett skäl till uppsägning.

De fall som kan vara uppsägningsgrundande p g a störning kan vara om en boende konsekvent grälar med sina grannar, inte ser efter sina husdjur eller samlar på sig skräp i lägenheten. Då tar styrelsen itu med problemet. Man talar med den boende, dokumenterar störningen och man är skyldig att skriva en rättelseanmaning. Blir situationen inte bättre kan det bli fråga om uppsägning.

Vet du om att du kommer att föra oväsen, om du t ex ska renovera, hålla fest eller liknande, så sätt upp en lapp i trapphuset så att dina grannar vet om det. Då har man ofta en större toleransnivå och förståelse för det som sker.

Har du frågor om störningar så tveka inte att ta kontakt med styrelsen.