Renovera

Generellt om renoveringar

Kontakta alltid styrelsen för att få godkänt ändringen du ska göra i lägenheten (blankett). Oftast krävs det inget speciellt godkännande men ibland kan det vara bra att få information om saker man kanske inte tänkt på.

En sådan sak kan till exempel vara att vid renovering av kök ska man vara mycket uppmärksam på var man borrar i väggen så att man inte borrar i ett avloppsrör eller i en gasledning. Dessa ledningar sitter bara ett par centimeter innanför ytskiktet. Vi har haft flera exempel på att man fäst köksskåp rakt in i ett avloppsrör.
Som du säkert vet tillhör lägenheten föreningen. Du innehar en nyttjanderätt utan begränsning i tiden. Denna nyttjanderätt kallas bostadsrätt. Eftersom det är föreningens lägenhet har föreningen vissa krav när det gäller förändringar i lägenheten.

Du får göra förändringar i lägenheten. Avsevärd förändring får dock endast göras efter tillstånd av styrelsen. Kontakta hellre styrelsen en gång för mycket än tvärtom för att inte råka på oförutsedda problem.

Som avsevärd förändring räknas alltid förändringar som kräver byggnadslov eller förändringar som kräver omdragning av avlopp och vatten. Eftersom det är ett funkishus vi bor i ställer detta vissa krav vad gäller byggnadsstilen.

Det åligger bostadsrättshavaren att ansöka om ev bygglov. Därmed inte sagt att förändringen godkänns av föreningen bara pga att du fått godkänt byggnadslov.

Kökssrenovering
Innan renovering påbörjas ska du kontakta styrelsen. Berätta vad du tänker göra och hör efter om det är något speciellt du behöver ta hansyn till. Blankett för detta finner du här.

Till exempel är avloppsstammarnaoch gasledningen placerade väldigt ytligt, nära väggen, varför det är viktigt att ha 100% koll på dessa så att du inte borrar in i avloppsröret när du till exempel sätter upp nya köksskåp. Detta kan orsaka både stopp, fuktskador och ännu större skador om stoppet orsakar utflöde av avloppsvatten i våra lägenheter. Självrisken vid en sådan skada är 66 000 kr (2012).

Badrumsrenovering
Innan renovering påbörjas ska du kontakta styrelsen. Berätta vad du tänker göra.Använd denna renoveringsblankett. Det finns många saker som du bör ta hänsyn till när du renoverar ditt badrum. Allt från att golvbrunnen måste uppfylla den byggnorm som gäller den dagen du renoverar till att vattenrör inte får byggas in i väggen (eftersom underhållsansvaret då övergår från den enskilde bostadsrättshavaren till föreningen och därmed övriga medlemmar. Dessutom kan det orsaka stora skador för boende inunder när det läcker inne i en vägg istället för att det läcker inne i det fuktskyddade badrummet) och allt annat om tätskikt, rörgenomföringar, ventilation med mera.  Och inte minst: eftersom föreningen har renoverat/relinat alla avloppsstammar från varje vask, golvbrunn och WC-stol så måste man vidta speciella försiktighetsåtgärder.

När du fått godkännande från föreningen är det en god idé att kontakta en byggtekniker på skadeavdelningen hos ditt försäkringsbolag för att kontrollera vilka krav som ställs på dig som försäkringstagare. Föreningen har också en bra broschyr om ”vattenskadesäkert byggande” (VASKA-bostad) som är väldigt informativ och som du gärna får av oss.

Innan du sätter igång:

  • Kontakta styrelsen med dina förslag, idéer och frågor
  • Kräv att entreprenören har inregistrerad firma med F-skattsedel,
  • Entreprenören skall ha minst behörighet för utförande av arbeten enligt PERs Branschregler eller motsvarande för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen och efter renovering skall entreprenören till bostadsrättshavaren – med kopia till föreningen - lämna kvalitetsdokument med 10 års garantitid på genomfört arbete i enlighet med Konsumenttjänstlagen samt ”intyg om säker vatteninstallation”.
  • Skriv ett avtal enligt konsumenttjänstlagen (Konsumentverkets RO-forumulär)
  • Begär sluttidpunkt samt kortfattad beskrivning av arbetsmoment
  • Överlämna ”VASKA-bostad”-broschyren till entreprenören (fås av föreningen)
  • Anlita endast branschgodkända företag för arbeten i våtrum

Nyttiga kontakter:

boverket.se
konsumentverket.se
bkr.se
gvk.se
maleri.se
vvsforetagen.se
sakervatten.se
sp.se
byggabodialogen.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen!

 

Visste du att:

Badrummet besiktigas av Anticimex vart tredje år. Du får ett protokoll på besiktningen. Man kontrollerar bl a  att badrummet uppfyller gällande branschregler och är renoverat på ett fackmannamässigt vis. Blir ditt badrum godkänt täcker Anticimex din självrisk vid en av vattenskada.

Anledningen till att föreningen anlitar Anticimex till denna besiktning är för att förvissa sig om att alla boende sköter sitt underhållsansvar. Detta för att övriga grannar ska slippa råka ut för vattenskador från andras badrum och för att föreningen inte ska behöva höja årsavgifterna för alla medlemmar på grund av badrumsskador som inträffat genom att enstaka medlemmar har eftersatt sin underhållsplikt.

–> Renoveringsblankett att lämna till styrelsen för godkännande.