Vad är en bostadsrätt

Bostadsrätt är en evig nyttjanderätt till en lägenhet som är kopplad till medlemskap och andel i en bostadsrättsförening. Bostadsrätt får endast upplåtas av en bostadsrättsförening. Den representerar ett värde och kan säljas och köpas. Villkoren för nyttjandet bestäms genom avtalet när lägenheten första gången upplåts och genom beslut av föreningen (se stadgar).

I dagligt tal använder man uttrycket bostadsrätt för att beteckna en lägenhet som innehas med bostadsrätt. Man talar om att man köpt en bostadsrätt ungeför som man talar om att ha köpt ett småhus. Även om detta sätt att använda ordet är praktiskt i de flesta fall är det inte helt riktigt. Skälet till detta är att det inte är bostadsrättsinnehavaren som äger lägenheten – det gör bostadsrättsföreningen – utan han innehar den med en särskild typ av nyttjanderätt, som kallas bostadsrätt.

Bostadsrätten har många viktiga särdrag jämfört med hyres- eller äganderätt. Som bostadsrättshavare är man medlem i en förening som i sin tur äger huset. Det är medlemskapet som ger inflytande över verksamheten.

Årsavgiften – som ofta felaktigt kallas hyra – baseras på föreningens självkostnader och erläggs för att man ska få nyttja sin lägenhet.

Som bostadsrättshavare har man själv ansvaret för lägenhetens inre underhåll. Bostadsrätten representerar därför ett förmögenhetsvärde för innehavaren, och man kan bara skiljas från sin lägenhet vid brott mot bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. I sådant fall säljs lägenheten och eventuellt överskott tillfaller bostadsrättshavaren.

Som bostadsrättshavare har man ungefär samma skyldigheter som en vanlig hyresgäst även om bostadsrättshavarens position är mycket starkare. Man ska iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten, ha uppsikt över dem som vistas där, vårda lägenheten, ge föreningen tillträde för besiktning och underhåll, underkasta sig vissa reparationer och ändringar samt betala de avgifter som löper på bostadsrätten.

Läs gärna mer om att köpa bostadsrätt på
Konsumentverkets hemsida.

En del av texten är hämtad från boken Bostadsrätt av Melz/Victorin utgiven på Juristförlaget.