Förköpsinformation

Brf Glädjen – en äkta och fristående bostadsrättsförening från 1936.
Fastighetsbeteckning: Glädjen 6 vid Nobeltorget, Malmö.
Ekonomisk förvaltare: Storholmen Förvaltning
Medlemskap: Riksförbundet Bostadsrätterna

Ekonomi och underhåll
Senaste årsredovisning: klicka här!

SBC Boendeindikator - godkänd!
Bostadsrättsföreningen Glädjen har genomgått SBC's analysmetod "Boendeindikator" och blivit godkänd. Endast omkring 10 % av de föreningar som analyserats har hittills godkänts. 

SBC Boendeindikator är en bedömning av en bostadsrättsförening utifrån tre huvudsakliga parametrar fastighet, förvaltning och boendemiljö. SBC analyserar föreningen noggrant på en mängd olika områden med utgångspunkt i de tre huvudparametrarna. Analysen ger styrelsen en plattform att arbeta vidare utifrån inklusive förbättringspotential. Om den analyserade bostadsrättsföreningen lever upp till de krav vi på SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening får föreningen stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är inget betyg på den ekonomiska situationen i föreningen utan kompletterar årsredovisningen och är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta. Läs mer här!

Medlem
Alla kan inte bli medlemmar i vår bostadsrättsförening.
Följande krav ställer föreningen på den som ansöker om medlemskap/köparen:

• Ska först och främst vara välfrejdad* (enligt stadgarna)
• Ska vara myndig och därmed ha rätt att ingå avtal
• Ska vara samma person som ska bo i lägenheten
• Kan inte dela äganderätten med annan person som inte kommer att bo i lägenheten
• Ska kunna godkännas på grundlag av sin egen ekonomi utan borgensman.
• Får inte vara en juridisk person
• Kommer att kreditvärderas och ska ha en normalgod ekonomi
• Ska inkomma med arbetsgivarintyg och lämna referenser från tidigare boende
• Ska träffa styrelsen innan beslut om medlemskap meddelas.

*) Vad innebär då ordet välfrejdad? Att man ska ha god frejd kan man gissa sig till, men vad är det? Jo, det innebär att det inte finns något att klaga på vad gäller levernet. Att man är vittnesgill, har gott uppförande, gott renommé och rykte. Vi har valt att ha kvar detta ord i stadgarna eftersom välfrejdade grannar är lättare att leva med. Och leva ihop ska vi göra. sida vid sida, varje dag, tätt intill och utan någon begränsning i tiden.

När vi mottagit inträdesansökan och överlåtelseavtal kommer vi att gå igenom den sökandes ansökan och kontakta köparen för ett möte med styrelsen. Vi kommer bland annat att göra en genomgång av den sökandes ekonomi och begära in uppgifter såsom arbetsgivarintyg och referenser från tidigare boende.

Grannsamverkan
Föreningen ingår i Grannsamverkansprojektet i samarbete mellan oss boende, polisen och försäkringsbranschen. Grannsamverkansavtalet kräver att de boende är införstådda med vissa uppgifter och till exempel märker och dokumenterar stöldbegärlig egendom, meddelar grannen när man är på semester etc. Vi värdesätter gemenskap och trygghet genom att vi alla känner till vem som bor i huset och vi använder grannsamverkansappen Coyards för att hålla varandra uppdaterade om det sker något eller om vi kommer vara bortresta.

Det går med andra ord inte att endast flytta in i huset och förbli anonym – här hjälps vi åt och bryr oss om varandra!

Våtrum och fuktskador
Lägenheternas våtrum besiktigas vart tredje år av Anticimex. Är badrummet godkänt betalar Anticimex din självrisk vid en eventuell vattenskada. Protokoll från besiktningen överlämnas till bostadsrättshavaren. Besiktningen är inte att jämföra med en överlåtelsebesiktning. Be gärna säljaren om att få se det senaste protokollet med tanke på att det kan finnas brister som den boende blivit ålagd att åtgärda. Om säljaren inte åtgärdat bristerna övergår ansvaret till dig som köpare. Ta din undersökningsplikt av lägenheten på allvar och anlita gärna en besiktningsman om du känner dig osäker.

Kostnader elektricitet
Föreningen köper in el till hela huset. Varje hushåll tjänar på detta genom att var och en undgår att betala abonnemansavgift samtidigt som vi får ett lägre elpris genom att vi tillsammans köper in en större kvatitet. Varje lägenhet betalar självklart efter sin egen förbrukning men kan inte själv påverka val av leverantör eller flytta med sitt gamla abonnemang. Avläsning sker en gång i månaden och betalas över månadsavin.

Värme och vatten
Lika självklart som att var och en betalar sin elförbrukning, telefonräkning och tidning lika självklart tycker vi det är att var och en betalar för sin vatten- och värmeförbrukning.
Därför införde vi redan 2003 fördelningsmätning i huset. Värme och vatten betalas månadsvis à-conto och efter årets slut sammanställs var och ens förbrukning. Har du förbrukat mer än väntat får du betala in mer pengar och har du förbrukat mindre än väntat får du pengar tillbaka!

Breeeeeedband & massor av TV
Varje lägenhet betalar 199 kr för bredband (1000 Mbit/s både upp och ner!) och 99 kr för digital-TV (ca 30 kanaler). Tjänsterna är gruppanslutningar via Sydatenn varför de inte kan väljas bort.

Tvättstugebokning
Bokning av tvättstuga, solarium, lusthus, relaxavdelning och övernattningslägenhet sker på föreningens hemsida. Observera att bokning endast kan ske över nätet.

Rättvisa och långsiktigt hållbara avgifter
Hos oss betalar du inte för din grannes värme- eller vattenförbrukning. Du betalar bara för det du själv använder och på det viset kan du själv påverka dina utgifter vilket bidrar till att vi inte slösar med våra ändliga resurser. Vi köper in el gemensamt för hela huset för att spara pengar även om du naturligtvis enbart betalar för din egen användning.

Vi gör allt för att vi och våra grannar ska trivas till en låg kostnad men utan att kompromissa med underhållet av fastigheten. Våra avgifter är långsiktigt hållbara och rättvisa, oavsett om du bor här nu, kommer att flytta in i framtiden eller tänker bo här under en kortare tid eller för gott!

Överlåtelseavgiften är 2 200 kr och debiteras av köparen på den första månadsavin. Pantsättningsavgiften är 1 100 kr och debiteras på månadsavin om du pantsätter bostadsrätten hos ett kreditinstitut. Läs gärna mer om att köpa bostadsrätt på Konsumentverkets hemsida.

Lyx och gemyt ingår
Läs mer om föreningen: här!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Glädjen