Ekonomi

Här finner du senaste åreredovisningen, protokoll från föreningsstämman, vår underhållsplan och information om våra avgifter. 

Vi har dessutom gjort en enkel sammanställning som sammanfattar föreningens ekonomi och nyckeltal. Håll tillgodo!