Föreningens stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.