Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer

Skriven maj 13, 2011 av admin
Lägenheterna i Bostadsrättsföreningen Glädjen är numrerade från 1-30. Dessa nummer används inom föreningen men också vid mäklarkontakter, bankkontakter och vid överlåtelser.

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera folkbokföringen med lägenhetsnummer. Detta innebär att vi som bor i ett hus med mer än en lägenhet (flerbostadshus) ska vara folkbokförda på en lägenhet i stället för, som i dag, bara på fastighet. Man nöjer sig inte med att veta på vilken adress och i vilket hus var och en bor utan man vill också veta i just vilken lägenhet man bor.

Bakgrunden
EU har i en för medlemsländerna bindande förordning bestämt att länderna ska ta fram en så kallad census, en folk- och bostadsräkning, med mättidpunkt senast den 31 december 2011. I Sverige kommer den att utföras med hjälp av lägenhetsregistret och det på lägenhetsnivå preciserade folkbokföringsregistret enligt ett riksdagsbeslut från 1995.

Vägen fram till registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik har bestått av flera etapper. Först samlade Lantmäteriet in uppgifter och upprättade lägenhetsregistret och därefter folkbokförde Skatteverket befolkningen på bostaden, istället för som tidigare, enbart på fastigheten och därefter kan Statistiska Centralbyrån framställa aktuell statistik.

Vilket nummer ska jag använda?
Det fyrsiffriga lägenhetsnumret är alltså endast till för Skatteverket och är inget som används av föreningen, bankerna eller mäklarna av den enkla anledningen att nummerna inte är unika inom fastigheten och föreningen utan endast inom adressen/trappuppgången. Som synes nedan så finns det mer än en lägenhet som har nummer 1101 o s v. Menar man då lgh 2 eller  lgh 8 i Brf Glädjen?

Vid pantsättningar, överlåtelser och aviseringar använder vi alltså alltid det gamla hederliga numret. Men skulle du få en förfrågan från Skatteverket så kan du alltså se ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer som finns i det nationella lägenhetsregistret nedan:

 • 1 = 1102 Lantmannagatan 1
 • 2 = 1101 Lantmannagatan 1
 • 3 = 1103 Lantmannagatan 1
 • 4 = 1106 Lantmannagatan 1
 • 5 = ingen lägenhet (lokal utan invändig ingång)
 • 6 = 1105 Lantmannagatan 1
 • 7 = 1104 Lantmannagatan 1
 • 8 = 1101 Nobeltorget 7
 • 9 = 1102 Nobeltorget 7
 • 10 = 1202 Lantmannagatan 1
 • 11 = 1201 Lantmannagatan 1
 • 12 = 1205  Lantmannagatan 1
 • 13 = 1204 Lantmannagatan 1
 • 14 = 1203 Lantmannagatan 1
 • 15 = 1202 Nobeltorget 7
 • 16 = 1201 Nobeltorget 7
 • 17 = 1302 Lantmannagatan 1
 • 18 = 1301 Lantmannagatan 1
 • 19 = 1305 Lantmannagatan 1
 • 20 = 1304 Lantmannagatan 1
 • 21 = 1303 Lantmannagatan 1
 • 22 = 1302 Nobeltorget 7
 • 23 = 1301 Nobeltorget 7
 • 24 = 1402 Lantmannagatan 1
 • 25 = 1401 Lantmannagatan 1
 • 26 = 1405 Lantmannagatan 1
 • 27 = 1404 Lantmannagatan 1
 • 28 = 1403 Lantmannagatan 1
 • 29 = 1402 Nobeltorget 7
 • 30 = 1401 Nobeltorget 7