Förmedling

Mäklarbild
För att beställa en mäklarbild surfa vidare till https://www.storholmen.se/for-maklare/ 
Vår förvaltare, Storholmen Förvaltning, återkommer sedan till er med en mäklarbild.

Meddela alla boende
Många boende trivs hos oss och vill gärna bo kvar hos oss, om än lite större. Meddela därför gärna övriga grannar om försäljningen (ni kan få en enda e-postadress av oss som når samtliga medlemmars e-post samtidigt. Vid internförsäljning undviks möte med styrelsen och godkännande av medlemskap.

Kontrakt och godkännande
När kontrakt har skrivits ska en kopia skickas till oss på adressen:
Brf Glädjen
c/o Storholmen Förvaltning 667
Pastellvägen 6
121 36 Johanneshov

Kontakt till föreningen.

Möte avtalas med den sökande inom en månad från mottagen ansökan; normalt den andra veckan i månaden när vi håller styrelsemöte. Godkännande av medlemskap kommer inte att behandlas tidigare än så och det är inte lönt att ni ringer och undrar om vi kan göra undantag. Storholmen återkommer till er med vårt beslut.

Krav för medlemskap:
Alla kan inte bli medlemmar i vår bostadsrättsförening. Observera att föreningen är rökfri. Följande krav ställer föreningen:

Köparen
• ska enligt stadgarna vara välfrejdad* 
• ska vara myndig och därmed ha rätt att ingå avtal
• ska vara samma person som ska bo i lägenheten
• kan inte dela äganderätten med annan person som inte kommer att bo i lägenheten**
• ska kunna godkännas på grundlag av sin egen ekonomi utan borgensman**
• får inte vara en juridisk person (gäller ej lokal)
• kommer att kreditvärderas
• ska inkomma med arbetsgivarintyg och lämna referenser från tidigare boende
• ska träffa styrelsen innan beslut om medlemskap meddelas.
• enligt stadgarna får man inte lov att röka inomhus (då lukten sprider sig mellan lägenheternas golvbjälklag i garderoberna).

Vad händer sedan?
När vi mottagit inträdesansökan och överlåtelseavtal kommer Storholmen att kontakta köparen för ett möte med styrelsen. Vi kommer bland annat att göra en genomgång av den sökandes ekonomi och begära in uppgifter såsom arbetsgivarintyg och referenser från tidigare boende. Har vi mottagit alla handlingar vi begärt inför mötet så kommer vi meddela beslutet till Storholmen normalt dagen efter mötet. Storholmen kontaktar sedan mäklaren med föreningens beslut. 

*) Vad innebär det att vara välfrejdad? Frejd eller frägd har haft en viktigt social betydelse i Norden och anger en persons anseende. Att vara välfrejdad innebär att det inte finns något att klaga på vad gäller levernet och att man har ett gott medborgerligt förtroende. Man är helt enkelt vittnesgill, god, ärlig, artig, anständig, har gott renommé och uppförande. Rena rama glädjegrannen helt enkelt! Därför har vi valt att ha kvar detta mycket passande ord för nya grannar i våra stadgar!

**) Det innebär både ökade krav, kostnader och administration om vi ska ha bostadsrättshavare som inte bor i sin bostadsrätt. T ex krav om kallelse till stämma med post till annan adress, svårigheter att komma till rätta med medlem som inte betalar sin årsavgift och ökade kostnader samt juridiska problem om det finns borgensmän eller andra ägare inblandade som egentligen inte borde vara ägare. Vis av erfarenhet har vi nu klara regler för hur vi skyddar befintliga medlemmar, boende och styrelse mot onödiga kostnader, administration och byråkrati. Om en köpare vill ha borgensman eller delat ägande på grund av sin ekonomiska situation finns det andra sätt att lösa detta som är bättre både för köpare och befintliga medlemmar (förening).