Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg år alla boende. Nu räcker det att du som boende har en vanlig hemförsäkring som om du bodde i en hyreslägenhet. 

Det gemensamma bostadsrättstillägget som föreningen har tecknat för samtliga lägenheter (ej lokalen - lgh 5) ersätter egendom som tillhör föreningen men som varje medlem enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar är underhållsskyldig för. Den täcker även din egen bekostade fasta inredning.

Du behöver alltså inte teckna någon eget bostadsrättstillägg utan det räcker att du har en vanlig hemförsäkring som om du bodde i en hyreslägenhet. Premien betalar du månadsvis över den vanliga månadsavin.

Försäkringen är inte begränsad till något belopp utan gäller som fullvärdesförsäkring.
Självrisken är 3000 kr vid vattenskada och 2000 kr vid övriga skador. Vid brandskada tillämpas ingen självrisk. Tänk på att Anticimex Trygghetsförsäkring går in och tar vattenskadesjälvrisken om ditt badrum blev godkänt av Anticimex vid senaste besiktningen!

Om du skulle drabbas av en skada som är orsakad av en annan lägenhet ersätts din skada utan åldersavdrag upp till 50 000 kr. Normalt skulle det skett åldersavdrag även på din egendom. Detsamma gäller om du drabbas av en skada orsakad i din egen lägenhet (om skadan inte är vårdslös eller försumlig) så ersätts skadan utan tillämpning av åldersavdrag upp till 20 000 kr.

Försäkringen är ett tillägg till föreningens fastighetsförsäkring genom Bostadsrätterna och försäkringsgivare är Moderna Försäkringar.

Fullständiga villkor finner du här.

Vill du kolla på vad Bostadsrätternas Hem- och bilförsäkring kostar och innehåller finner du det här (tänk på att du inte ska inkludera bostadsrättstillägget).