Viktig information från Storholmen förvaltning

Från och med kvartal 2 i år skickar Storholmen ut månadsavgiftsavier via tjänsten Kivra, vilket innebär att pappersavierna ersätts mot digitala avier i Kivra.

För medlemmar med e-faktura kommer kommer avierna som vanligt hos banken och för medlemmar som varken har tjänsten Kivra, autogiro eller e-faktura kommer pappersavier sändas ut som tidigare.

OBS: Endast en per hushåll erhåller månadsavierna via Kivra.

Ni är välkomna att ringa Storholmen för övriga frågor

Tel: 08 520 252 00
E-post: Info@storholmen.se