Föreningsstämma 21 maj

Årets föreningsstämma anordnas den 21 maj klockan 19.00. Vi möts i trädgården – om det är fint väder – annars i mötesrummet "Tvättstugan". 

Det bjuds på Ciabatta för de som anmält att de vill äta (senast den 13/5). Mer information, dagordning och förslag till stadgeändringar är utskickat via e-post till samtliga medlemmar. 

 

Bild: geralt Pixabay